Welkom op ELCHANAN.NL

Op mijn site wil ik graag foto’s delen en samen met u kijken naar wat zaken die vaak
binnen het christendom op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Bijvoorbeeld:

Verzoening…hmm dat klinkt als de alverzoeningsleer!
Eeuwig leven… wat is dat eigenlijk?
Red God alle mensen of …?
Wie, wat is God eigenlijk?
Is Jezus God?

Uw dient wel te weten dat ik wil dat u dit niet ziet als DE waarheid, maar gewoon als een handreiking om zelf met Gods Woord aan de slag te gaan.

2 Tim 3,16
16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid
1 Thess. 5

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieën niet, 21 maar toetst alles en behoudt het goede.

השם יברך אותך-  -G_d bless you

Fijne studietijd toegewenst,

Chanan